Kratke informacije.

SAZNAJTE VIŠE O EKONOMSKO – FINANSIJSKOM VEŠTAČENJU


- ŠTA JE VEŠTAČENJE
- GDE SE ONO UPOTREBLJAVA – PRIMENJUJE
- KOJE VRSTE VEŠTAČENJA POSTOJE
- KO SVE MOŽE ANGAŽOVATI VEŠTAKA
DEJAN GETEJANC
SUDSKI VEŠTAK EKONOMSKO FINANSIJSKE STRUKE

Kao veštak upisan sam u registar sudskih veštaka. Rešenje Ministarstva Pravde Republike Srbije broj 740-05-02172/2014-22 od 08.12.2014. godine


Naše usluge
 

EKONOMSKO FINANSIJSKO VEŠTAČENJE ZA PRAVNA LICA


EKONOMSKO FINANSIJSKO VEŠTAČENJE ZA GRAĐANE-FIZIČKA LICA


EKONOMSKO FINANSIJSKO VEŠTAČENJE BANKARSKIH KREDITA

PRAVNA POMOĆ


PORESKI
SAVETNIK

Ostale vrste Ekonomsko Fnansijskih
veštačenja


Kontakt
informacije

Za prvu besplatnu
konsultaciju, prijavite se.


+381 65
2-540-880
20+

GODINA ISKUSTVO U KNJIGOVODSVENIM POSLOVIMA


6

GODINA LICENCIRANI SUDKI VEŠTAK


200+

Zadovoljnih klijenata


DEJAN GETEJANC

Diplomirani ekonomista
Sudski veštak za oblast:
Ekonomsko - finansijska
uža specijalnost – Obračun zarada, poreza i doprinosa

100%

Uspešnosti

Profesionalna veštačenja ekonomsko-finansijske struke.

    Call Now Button+381 (0) 65 2 540 880